Готуємось до ЗНО. Українська мова.. Фонетика

Фонетика №2. Звуки мови, їх вимова й позначення на письмі.

Літера е позначає звук е в усіх словах рядка: а) ферма, стебло, небо б) скеля, селище,
вечір в) велич, приземлення, восени г) верхній, цеглина, залежний д) вершник, решта,
дверцята.

Літера и позначає звук и е в усіх словах рядка: а) захищав, битва, намисто б) зупинив,
гривня, розчищати в) сивина, внизу, високий г) написати, риба, налисник д) залишає,
провина, зимівля.

Звук о у вимовляється в усіх словах рядка: а) розумний, могутній, чому б) готую, бордюр,
зозуля в) мотузка, фортуна, говорю г) голубка, кожух, котурни д) стосунки, корунд,
воджу.

Букви ю, я позначають два звуки в усіх словах рядка: а) явір, розіб’ю, мільярд, любов б)
пояс, юний, Нью-Йорк, з’явитись в) сім’я, тополя, Юпітер, заява г) Яремче, зап’ястя, алея,
сюжет д) Прип’ять, тюленя, стояти, Юлія.

Правильно позначено кількість букв і звуків у слові прощання в рядку: а) 8 букв, 8 звуків
б) 8 букв, 7 звуків в) 7 букв, 7 звуків г) 8 букв, 6 звуків д) 7 букв, 8 звуків.

Явище уподібнення приголосних спостерігається у вимові всіх слів рядка: а) стежка,
зцементувати, грубка б) низка, подружка, зарядка в) нігтик, зцідити, вокзал г) зцілити,
кружка, рибка д) кігті, казка, зсідатися.

Дзвінкі приголосні, які вимовляються як глухі, є в усіх словах рядка: а) зсікти, зчесати,
збити б) здати, зчепитися, зсунути в) зрубати, зчистити, зсутулитися г) зсохся, зсув, згода д)
зціпити, зсередини, зсушити.

Укажіть правильне твердження: а) слова лук і люк розрізняються голосними та
приголосними звуками б) повністю втрачають дзвінкість кінцеві приголосні в словах зуб,
босоніж в) у слові стіл є один м’який звук г) у словах ущелина, щебетати є букви, що
позначають два звуки д) у слові зцілити перший звук з.

Правильно записано вимову приголосних у звукосполученнях всіх слів рядка: а) ж: увати, кни зц і, навчає тс а, б) ро жч инити, наї зн ик, бра ц тво в) беж ш умний, ро ж чистити, с
шити г) укві тч: аний, готує ц: а, ш чухрати д) бе ж: алісний, ка ч ц і, бага ц: тво.

Помилку в розташуванні слів за алфавітом допущено в рядку: а) успіх, форма, хліб,
цукор б) вісім, г’анок, гість, дерево в) золотий, іній, їжак, йод г) дракон, екран, єнот, жук д)
кисіль, ліки, молоко, навмання.

Правильно виконано звуковий запис слова в рядку: а) молишся – моли шс а б) зсунути –
зс:унути в) розжаримо – рож: ари мо г) дочці – дочц: і д) розширення – росшире н:а.
Установіть відповідність між словами та їхніми характеристиками:
Характеристика слів                                                слова
  1. У слові на один звук більше, ніж букв     а) Європа
  2. У слові на один звук менше, ніж букв     б) щільний
  3. У слові однакова кількість звуків і букв  в) джміль
  4. У слові на два звуки менше, ніж букв      г) з’ясовуєш                                                                                                                                    д) лялька

Підготувала В.О. Куценко.

Коментарі